projektowanie ogrodów ciechanów

ANNA ZBRZEZNA

facebook
projektowanie ogrodów1 projektowanie ogrodów2 projektowanie ogrodów3 projektowanie ogrodów4 projektowanie ogrodów5 projektowanie ogrodów6

AKTUALNOŚCI:

CIEKAWE WYDARZENIA:

Park historyczny w Sokołówku

Od około roku zajmuję się podworskim Parkiem historycznym w Sokołówku, niewielkiej wsi mieszczącej się w okolicach Ciechanowa.

Wspólnie ze Społecznym Komitetem ds. Sokołówka oraz przede wszystkim z jego przewodniczącą Panią Maria Klonowską próbujemy doprowadzić dawny Park o powierzchni około 10 ha do okresu jego świetności, czyli okresu międzywojennego. Dawniej park mieścił się i był związany z istniejącą na tym obszarze obszerną placówką oświatową oraz pierwszą, co należy podkreślić na Mazowszu Północnym szkołą rolniczą dla chłopców. W okresie wojny niestety teren Parku , tak samo jak budynek uległ niestety zniszczeniu, ponieważ na tym terenie Niemcy wybudowali i prowadzili lotnisko. Drzewostan również nie bardzo ich wówczas interesował, w związku z powyższym, ani nie dosadzali zbyt wielu nowych i atrakcyjnych gatunków, a wręcz przeciwnie wycinali te które przeszkadzały im w budowie inwestycji. Po wojnie również losy tej przedwojennej posiadłości były trochę w niełasce, ponieważ mieściła się tu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która także nie przywiązywała zbytniej wagi do wartości kompozycyjnych i historycznych Parku. A szkoda. Takie czasy…

Obecnie Park powoli przeżywa swój „ renesans” i wraca do „używalności”. Roku temu pod moim nadzorem studenci z wydziału Architektury Krajobrazu z SGGW w Warszawie w ramach praktyk przeprowadzili inwentaryzację całego drzewostanu. Następnie na podstawie sporządzonej dokumentacji można było określić, które egzemplarze można i powinny być usunięte aby nie naruszały całej struktury Parku, a które powinny być zdecydowanie zachowane.<

Wszystko oczywiście odbywało się i cały czas odbywa pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Prace porządkowe obecnie na terenieParku są wykonywane głównie w ramach prac społecznych przez mocno zaangażowanych (i chwała im za to :-) mieszkańców wsi Sokołówek oraz częściowo przez gminę Ciechanów, szczególnie w okresie letnim. Ponadto do prac pielęgnacyjnych została zaangażowana miejscowa młodzież z okolicznych szkół m.in. Gimnazjum Publiczne w Gumowie i ZS nr 2 w Ciechanowie.

1 >>

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Zbrzezna jest członkiem:
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu http://www.sak.org.pl
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego http://www.ptd.pl/

kontakt referencje | inspiracje | oferta | galeria | o nas | home |