projektowanie ogrodów ciechanów

ANNA ZBRZEZNA

facebook
projektowanie ogrodów1 projektowanie ogrodów2 projektowanie ogrodów3 projektowanie ogrodów4 projektowanie ogrodów5 projektowanie ogrodów6

AKTUALNOŚCI:

CIEKAWE WYDARZENIA:

Park historyczny w Sokołówku

Co trzeba zrobić jeszcze w parku w Sokołówku?

To pytanie , zadaję sobie codziennie spacerując po pięknym, powracającym wolnym krokiem do formy parku przydworskim. Park ma głownie charakter krajobrazowo- leśny. Są tu cudowne aleje grabowe, które na razie są jeszcze schowane w gąszczu niepotrzebnego podszycia, które jest obecnie sukcesywnie usuwane . Poza tym są tu fantastyczne polany śródleśne, a także ciekawy krajobrazowo drzewostan z Pinus sp.- sosna pospolita. Cały układ kompozycyjny został mocno zaburzony. Nie ma obecnie żadnej komunikacji wewnątrz parku oprócz betonowej, niezbyt atrakcyjnej drogi biegnącej przez środek Parku.

Na pewno należy wykonać dokładną gospodarkę drzewostanem i na tej podstawie wykonać pełen projekt rewaloryzacji Parku. Dobór gatunkowy parku również powinien zostać znacznie wzbogacony i powiększony w przyszłości.

Najwięcej serca dla parku ma chyba Pani Maria Klonowska, dzięki której ten Park zaczął w ogóle być zauważany przez innych. Nikt nie potrafi opisać Parku lepiej niż Pani Maria, która w jednej z publikacji pisze miedzy innymi tak: ” Tomasz Klonowski zapisując cały swój majątek ziemski na rzecz przyszłej szkoły rolniczej, wiedział, że ta najbardziej zaniedbana część społeczeństwa polskiego jaką byli włościanie potrzebuje oświaty, w przeciwnym razie nigdy się nie wydźwignie z nędzy i zacofania , bo ci którzy mogli cokolwiek zmienić (okupant, wielka własność obszarnicza, wreszcie plebania) nie byli tym zainteresowani…”

Podjęłam się nadzoru nad pracami przywracającymi ten Park do świetności, ponieważ także chciałabym aby to miejsce udało się kiedyś przekształcić w wymarzone miejsce do wypoczynku, gdzie będziemy mogli kiedyś usiąść spokojnie w jakimś zielonym zakątku na ławeczce i podziwiać piękno otaczających nas drzew i krzewów.

Do zobaczenia w Parku w Sokołówku!:)) 

<< 2

Anna Zbrzezna

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Zbrzezna jest członkiem:
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu http://www.sak.org.pl
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego http://www.ptd.pl/

kontakt referencje | inspiracje | oferta | galeria | o nas | home |